Nina Debevec

študentka matematike in računalništva

Dobrodošel na spletni strani Obvladam računalništvo.

Kot bodoča učiteljica matematike in računalništva se zavedam, kako pomembno je imeti ob sebi dobro pripravljeno gradivo. Ker pa je to področje računalništva v slovenskem prostoru slabše pokrito, menim, da bo to spletišče pripomoglo k boljšemu načinu dela.Učno gradivo je namenjeno tako učiteljem, kjer lahko črpajo nove ideje za obravnavo učne snovi in tako popestrijo svoj pouk, kot tudi učencem, ki želijo samostojno raziskovati ta področja.

Upam, da ti bo spletna stran pomagala doseči zadane cilje.

Meta Maček

študentka matematike in računalništva

Meta je bodoča učiteljica matematike in računalništva. Pri študijskem delu je zelo aktivna in ustvarjalna. Zaveda se vrednosti didaktičnih pristopov in pomembnosti kakovostnih učnih gradiv za učence. 

V projekt se je vključila kot raziskovalka in študentka, ki je aktivno ustvarjala učna gradiva in prispevala ideje za njihov nastanek.

Na pedagoški praksi je nastalo učno gradivo tudi preizkusila in tudi tako prispevala s povratnimi informacijami, ki so nam pomagale gradivo še izboljšati.

Zapisala: Alenka Žerovnik

Eva Pleško

študentka matematike in računalništva

Eva je študentka, ki zaključuje svoj študij na 2. stopnji, hkrati pa tudi že poučuje v šoli. Vesela sem bila, ko se je odločila, da bo pristopila k projektu, saj sem njeno kakovostno delo opazovala vsa leta med študijem ter ob spremljanju pri pisanju diplomske naloge ob zaključevanju prve stopnje študija.

Pri projektu me je najbolj navdušila s tem, koliko energije, idej in dela vloži v pripravo video gradiva in kako smiselno izbira večpredstavne ponazoritve, s katerimi podpre razlago v videih.

Zapisala: Alenka Žerovnik

Mia Zala Smrečnik

študentka matematike in računalništva

Če nekdo uporablja računalnik, še ne pomeni, da obvlada računalništvo. Računalništvo predstavlja veliko več kot le uporabo računalnika in drugih digitalnih naprav. Zato smo za vas ustvarjalci spletišča pripravili odskočno desko v svet računalništva. Znanje in spretnosti, ki jih boste pridobili med brskanjem po strani, vam bodo služila kot temelj, na katerem lahko v prihodnosti gradite, raziskujete in odkrivate svet računalništva.

Želim vam obilo užitkov pri odkrivanju sveta računalništva!

dr. Irena Nančovska Šerbec

dr. Irena Nančovska Šerbec

raziskovalka in strokovna sodelavka

Spoštovani obiskovalci, prijatelji Obre,

vesela sem, da ste izkazali zanimanje za računalništvo in uporabljate naše gradivo. Gradivo je nastalo v okviru projekta RKPP, kot produkt sodelovanja naših študentov, bodočih učiteljev račinalništva, in visokošolskih učiteljev-sodelavcev.

Med nastajanjem gradiv smo skupaj razmišljali o računalniških vsebinah, načinih predstavitve znanja in preverjanju, ter se veliko naučili drug od drugega. Upam, da boste s tem pridobili uporabna znanja in se navdušili za računalništvo.

dr. Matej Zapušek

dr. Matej Zapušek

raziskovalec in strokovni sodelavec

Spoštovani obiskovalci spletne strani “Obvladam računalništvo”.

V projektu RKPP smo se trudili ustvariti kakovostna izobraževalna gradiva iz različnih področij računalništva, s katerimi vam želimo približati računalniške koncepte. Verjamemo, da se boste z njimi lahko naučili veliko novega.

Ponosni smo, da lahko ponudimo širok izbor gradiv, ki zajemajo številne vidike računalništva – od osnovnih konceptov digitalnih tehnologij, algoritmov in programiranja, omrežij in interneta, do vpliva tehnologije na naša življenja.

Veselimo se, da lahko prispevamo k vašemu znanju, zato vas vabimo, da se nam pridružite pri raziskovanju sveta računalništva.

dr. Alenka Žerovnik

dr. Alenka Žerovnik

Vodja projekta RKPP

Ustvarjalci smo si zamislili idejo za projekt RKPP, v okviru katerega je nastalo prosto dostopno in odprto učno gradivo na tem spletišču, predvsem zato, ker v slovenskem prostoru primanjkuje učnih gradiv za poučevanje računalništva, še posebej za mlajše učence.

Učno gradivo na tem spletišču je v osnovi namenjeno učencem 4. in 5. razreda, vendar ga lahko uporabljate tudi z učenci višjih razredov.

Upamo, da bo pripravljeno gradivo uspelo priti do učencev v čim večji možni meri. Veseli bomo, če ga boste delili z vsemi, za katere menite, da bi jim bilo v pomoč pri raziskovanju računalništva.

Dostopnost