Podatki in analiza

V tem sklopu boš spoznal/-a, kako z digitalnimi orodji zbiraš in obdeluješ podatke. Seznanil/-a se boš z različnimi načini shranjevanja podatkov.

Naučil/-a se boš izbirati podmnožice podatkov, jih organizirati in združevati v skupine, da bi pridobil/-a različne vpoglede in spoznanja.

Poleg tega boš spoznal/-a, kako lahko napačno predstavljeni podatki vplivajo na točnost sklepov in napovedovanja.

Zbiranje in shranjevanje podatkov

V 1. poglavju boš spoznal/-a, kako lahko s pomočjo digitalnih orodij podatke zbiramo in prikazujemo na različne načine. To nam omogoča, da lažje razumemo, kaj nam podatki sporočajo.

Spoznal/-a boš, da je pomembno, kako so podatki shranjeni. To vpliva na to, kako jih lahko obdelujemo in uporabljamo.

Oblikovanje podatkov in sklepanje

V 2. poglavju boš spoznal/-a, kako lahko iz podatkov izbiramo podmnožice, jih preoblikujemo, organiziramo, združujemo in razvrščamo v skupine. To nam omogoča, da pridobimo različne vpoglede in spoznanja o podatkih ter jih lažje posredujemo drugim.

Spoznal/-a boš, da je točnost sklepov in napovedi povezana s tem, kako so podatki predstavljeni. Na točnost sklepanja in napovedovanja vpliva veliko dejavnikov, kot so velikost vzorca, kakovost podatkov, način obdelave podatkov in še mnogi drugi.

Dostopnost