Etični vidik rabe digitalne tehnologije

Etika obravnava vprašanje, kaj je prav in kaj je narobe. Med etična vprašanja tako na primer sodi: “Ali je laganje dobro ali slabo?”.

Ko govorimo o etiki v povezavi z računalniki in drugimi digitalnimi napravami, se navadno sprašujemo o varnosti, zasebnosti, okoljevarstvu in rabi del drugi avtorjev. Med etična vprašanja v računalništvu pa sodijo tudi vprašanja o umetni inteligenci.

 

Cilji učenja
  1. Razložim etični vpliv uporabe algoritmov za sprejemanje odločitev.
  2. Zavedam se pomena in pomembnosti etičnega ravnanja pri rabi digitalne tehnologije.
Dostopnost