Oblikovanje in prikaz podatkov ter sklepanje

Iz podatkov izbiramo podmnožice, jih preoblikujemo, organiziramo, združujemo in razvrščamo v skupine. To nam omogoča, da pridobimo različne vpoglede in spoznanja o podatkih ter jih lažje posredujemo drugim.

Spoznal/-a boš, da je točnost sklepov in napovedi povezana s tem, kako so podatki predstavljeni. Na točnost sklepanja in napovedovanja vpliva veliko dejavnikov, kot so velikost vzorca, kakovost podatkov, način obdelave podatkov in še mnogi drugi.

 

Cilji učenja
  1. Glede na način, kako sem zbral podatke, povem, s katerim programom jih lahko pregledujem in preoblikujem oz. urejam.
  2. Razumem, da iz neobdelanih podatkov pogosto težko izluščimo bistvo (kaj nam govorijo).
  3. Zbrane podatke razvrščam in združujem, da izluščim bistvo.
  4. Podatke organiziram tako, da jih lažje razložim in poročam o bistvu drugim.
  5. Podatke združim v skupine glede na njihove skupne značilnosti oz. lastnosti.
  6. Iste podatke obravnavam ali prikažem na različne načine, tako da poudarim določene vidike ali dele podatkovnega niza (na primer: športne ekipe lahko razvrstim po zmagah, doseženih točkah; podatke o vremenu razvrstim po najvišji ali najnižjih temperaturah, padavinah …).
  7. Zbrane in analizirane podatke predstavim (vizualiziram) na smiseln način.
  8. Iz zbranih in vizualiziranih podatkov oblikujem sklepe in napovem, kaj se bo zgodilo (tvorim vzročno-posledične povezave, predvidim rezultat in sporočim idejo).
  9. Navedem, kaj vse lahko vpliva na oblikovanje sklepov in napovedi (na primer količina in relevantnost uporabljenih podatkov, natančnost izvedenih meritev, število opazovalcev …).
  10. Presodim in podam svoje mnenje o točnosti oblikovanih sklepov in napovedi (mojih in od drugih).
Dostopnost