Pravni vidik rabe digitalne tehnologije

Digitalno tehnologijo danes uporabljamo na vsakem koraku. Zaradi pogoste uporabe digitalnih naprav smo uporabniki izpostavljeni mnogim nevarnostim. Za našo varnost zato skrbi zakonodaja. To so zakoni, ki določene stvari dovoljujejo oziroma prepovedujejo ter določajo kazni za kršitev zakonov.

 

Cilji učenja
  1. Razlikujem med zakonito ustvarjalno uporabo in očitno kršitvijo avtorskih pravic virov oz. gradiv.
  2. Znam iskati gradivo in vire, ki jih lahko uporabim in iz njih poustvarjam (Creative Commons (ustvarjalna gmajna), Prosta licenca).
  3. Opredelim, kaj je “zloraba digitalnih naprav” in s tem povezana kazniva dejanja s posledicami v realnem življenju.
  4. Opredelim situacije, ki bi bile v skladu z zakonom opredeljene kot kaznivo dejanje.
Dostopnost