Povezovanje med omrežji

V tem poglavju boš spoznal/-a temeljne koncepte interneta in omrežnih naprav. Razumel/-a boš, kako si izmenjujemo podatke v digitalnem svetu. Za internet pravimo, da je omrežje vseh omrežij. Tukaj boš spoznal/-a tudi vlogo usmerjevalnika pri povezovanju omrežij med seboj.

Ogledaš si lahko tudi, kako nov računalnik povežeš v omrežje internet.

Cilji učenja
  1. Razumem, da je internet omrežje omrežij.
  2. Razumem, da je usmerjevalnik mrežna naprava, ki omogoča povezovanje omrežij.
  3. Razumem osnovni princip delovanja omrežnih naprav: modem, usmerjevalnik in stikalo.
  4. Prikazati znam, kako se informacije izmenjujejo prek interneta.
  5. Znam argumentirano razpravljati o tem, zakaj je treba omrežje zaščititi.
Dostopnost