Računalniški sistemi in mreže

Znanje o računalniških sistemih in mrežah ti bo v pomoč pri razumevanju delovanja tehnologije, ki nas obdaja, in pri uporabi računalnika na učinkovit način.

Podaj se v svet raziskovanja.

Arhitektura računalnika

V 1. poglavju tega sklopa boš spoznal/-a, kaj je računalnik, in kako njegovi sestavni deli delujejo skupaj kot celota.

Delovanje digitalnih naprav

V 2. poglavju boš spoznal/-a, da digitalne naprave delujejo na podlagi vhodnih podatkov, procesiranja podatkov in prikaza izhodnih podatkov.

Dvojiški zapis in biti

V 3. poglavju boš spoznal/-a, da strojna in programska oprema delujeta skupaj kot sistem za izvajanje nalog, kot so pošiljanje, sprejemanje, obdelava in shranjevanje podatkov v obliki zaporedja bitov.

Povezovanje naprav v omrežje

V 4. poglavju tega sklopa boš spoznal/-a, kako je mogoče naprave povezati v omrežja.

Shranjevanje podatkov in energija za delovanje

V 5. poglavju boš spoznal/-a, da so si računalniški sistemi med seboj podobni glede na porabo energije in uporabo podatkov ter pomnilnika.

Odpravljanje težav

V 6. poglavju boš spoznal/-a strategije za odpravljanje težav, kot so preverjanje razpoložljivosti napajanja, preverjanje delovanja fizičnih in brezžičnih povezav ter brisanje delovnega pomnilnika.

Dostopnost