Delovanje digitalnih naprav

Digitalne naprave, kot so računalniki in telefoni, sprejemajo informacije, ki jih imenujemo vhodni podatki. Ko na primer pritisneš tipko ali se dotakneš zaslona, napravi daš vhodne podatke. Naprava nato te informacije obdela ali “sprocesira”. Ko je procesiranje končano, nam naprava pokaže rezultat, ki je lahko slika, besedilo ali zvok – to so izhodni podatki.

Če spremeniš način, kako naprava obdeluje informacije (proces), se bo spremenil tudi rezultat. Digitalne naprave so sestavljene iz več delov. Nekateri deli sprejemajo podatke (npr. tipkovnica), drugi deli pa kažejo rezultate (npr. zaslon).

Digitalne naprave uporabljaš za različne dejavnosti, od igranja iger do pisanja. Čeprav imajo nekatere lastnosti, ki so podobne lastnostim nedigitalnih orodij, kot so svinčniki ali knjige, so tudi veliko bolj kompleksne in zmogljive.

Cilji učenja
  1. Razumem, da digitalne naprave, kot so računalniki in telefoni, sprejemajo podatke (vhod), ko pritisnem na tipko ali se dotaknem zaslona.
  2. Razumem, da digitalne naprave obdelajo podatke in nato prikažejo rezultate kot slike, besedilo ali zvoke (izhod).
  3. Razumem, da spreminjanje načina, kako naprava obdeluje podatke, spremeni rezultat.
  4. Vem, da imajo digitalne naprave različne dele, nekateri sprejemajo podatke (kot je tipkovnica), drugi pa prikazujejo rezultate (kot je zaslon).
Dostopnost