Povezovanje naprav v omrežje

Računalnike in druge digitalne naprave povezujemo v omrežja. Naprave, ki so med seboj povezane v računalniško omrežje, lahko med seboj komunicirajo in si delijo vire.

Računalniško omrežje je sestavljeno iz več omrežnih naprav. V drugem videu si oglej, katere naprave potrebuješ, da računalniško omrežje deluje in kaj so njihove naloge.

Po računalniškem omrežju pošiljamo bite

Cilji učenja
 1. Razložim, zakaj potrebujemo usmerjevalnik in kaj je njegova vloga.
 2. Razložim, kako se sporočila prenašajo prek različnih povezav (kabla, WIFI, mobilnega omrežja, bluetooth).
 3. Prepoznam različne povezave, s katerimi so povezane različne naprave.
 4. Ponazorim, kako se podatki prenašajo med napravami.
 5. Prepoznam, kako so naprave v omrežju povezane med seboj.
 6. Prepoznam omrežne naprave v svoji okolici.
 7. Naštejem prednosti povezovanja naprav v računalniških omrežjih.
 8. Razložim vlogo usmerjevalnika, modema, repeaterja, stikala.
 9. Razložim vlogo strežnika.
 10. Razumem, da je računalniško omrežje sestavljeno iz več med seboj povezanih naprav.
 11. Sestavim računalniško omrežje, povezano s strežnikom.
Dostopnost